فرم ارزیابی

هدف از فرم ارزیابی EVISA محاسبه امتیازات فرد متقاضی جهت ارزیابی حداقل امتیازات برای مهاجرت به کانادا می باشد. همچنین جهت افزایش بازدهی جلسه مشاوره، مشاوران ما باید بتوانند شرایط را بررسی، و بهترین برنامه و استراتژی را متناسب با مهارت ها و سوابق کاری متقاضی آماده کنند. با این روش نقاط قوت متقاضی شناسایی و شانس موفقیت به میزان قابل توجهی بالا می رود
در طی جلسه مشاوره، این ارزیابی صورت گرفته و نتیجه آن پس از مشورت با وکلای دفتر کانادا از طریق ایمیل اطلاع رسانی می گردد.
در Express Entry شرایط شما برای برنامه مهاجرتی فدرال بررسی می شود، در حالی که در BC PNP شرایط شما برای برنامه مهاجرتی استانی بریتیش کلمبیا (British Colombia) بررسی می شود.

Consultation

Define strategy

Application

Start your process

Invitation

Wait for the invitation

Finishing

Get your PR